Διαγωνισμός

ΒΡΟΧΟΙ ΠΟΛΥΠΟΔΕΚΤΟΜΗΣ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΒΡΟΧΟΙ ΠΟΛΥΠΟΔΕΚΤΟΜΗΣ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα»
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
09/06/2021 15:27
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
09/06/2021 15:27
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
11/06/2021 15:27
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα»
Προϋπολογισμός:
€ 158,20 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
12717
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
ΥΜ/1143
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ

Παρατηρήσεις

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρακαλούμε να επικοινωνείτε κατευθείαν με το αντίστοιχο τμήμα που ζητά την προμήθεια μέσω τηλεφωνικού κέντρου Τηλ. 210-3381100

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν, θα πρέπει να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για όλα τα ζητούμενα είδη του διαγωνισμού.

Ν.4412/2016 άρθρο 59, Παρ.                                                                                 

Παρακαλούμε να διαβάζετε προσεκτικά τις οδηγίες και τις προϋποθέσεις κατάθεσης προσφορών, για την αποφυγή παραλείψεων βασικών απαιτούμενων στοιχείων που πρέπει να αναγράφονται στις προσφορές σας και ελλιπών εγγράφων.

                                                                                                                                                                                                                  

Διευκρινίσεις

09/06/2021 15:35

ΛΑΘΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΥ Ο ΣΩΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΒΡΟΧΟΙ ΠΟΛΥΠΟΔΕΚΤΟΜΗΣ

Υπό Προμήθεια Είδη