Αρχική Σελίδα Διαγωνισμών

Ενεργοί Διαγωνισμοί

Τίτλος-Περιγραφή Αριθμός Διαγωνισμού Έναρξη Προσφορών Λήξη Προσφορών
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 7434 09/07/2020 15:16 13/07/2020 15:30
ΣΕΤ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 7433 09/07/2020 15:08 13/07/2020 15:08
ΤΡΟΦΙΜΑ 7432 09/07/2020 13:32 13/07/2020 12:00
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 7431 09/07/2020 12:54 13/07/2020 15:00
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 7430 09/07/2020 12:45 13/07/2020 12:45
ΤΡΟΚΑΡ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 7429 09/07/2020 12:40 13/07/2020 12:40
ΤΡΟΚΑΡ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 7428 09/07/2020 12:36 13/07/2020 12:36
ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 7427 09/07/2020 12:33 13/07/2020 12:33
ΤΡΟΚΑΡ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 7426 09/07/2020 12:33 13/07/2020 12:33
ΤΡΟΚΑΡ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 7425 09/07/2020 12:27 13/07/2020 12:27
Δείτε όλους τους ενεργούς διαγωνισμούς >

Ολοκληρωμένοι Διαγωνισμοί

Τίτλος-Περιγραφή Αριθμός Διαγωνισμού Έναρξη Προσφορών Λήξη Προσφορών
ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ 7356 07/07/2020 13:50 09/07/2020 12:10
ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 7355 07/07/2020 12:50 09/07/2020 12:50
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 7354 07/07/2020 12:46 09/07/2020 12:00
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 7353 07/07/2020 11:30 09/07/2020 11:30
ΑΝΤΙΣΥΜΦΥΤΙΚΗ ΓΑΖΑ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 7352 07/07/2020 11:26 09/07/2020 11:26
ΑΝΤΙΣΥΜΦΥΤΙΚΗ ΓΑΖΑ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 7351 07/07/2020 11:22 09/07/2020 11:22
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 7350 07/07/2020 11:14 09/07/2020 11:14
ΦΙΛΤΡΑ ΧΑΡΤΙΝΑ 7349 07/07/2020 10:14 09/07/2020 12:14
ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 7348 07/07/2020 09:59 09/07/2020 12:59
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΥΡΙΟΥ ΧΕΙΡ/ΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ-ΓΕΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 7347 07/07/2020 08:30 09/07/2020 08:30
Δείτε όλους τους ολοκληρωμένους διαγωνισμούς >